IST College -
IST College - MSc Computer Systems Security

MSc Computer Systems Security

Σε συνεργασία με το University of South Wales

Υποτροφία 40% στο MSc Computer Systems Security

Δηλώστε συμμετοχή!

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 • Το πρόγραμμα δέχεται πτυχιούχους με βαθμό πτυχίου 2:2, ισοδύναμο ή ανώτερο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υπόβαθρο σπουδών στην πληροφορική σε συνδυασμό με πολύ καλές δεξιότητες στην τεχνολογία πληροφορικής (IT) ή εκτεταμένη εμπειρία σε ένα σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε υποψηφίους διεθνώς.
 • Το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας, όπου κρίνεται σκόπιμο, είναι μέση βαθμολογία IELTS (International English Language Testing System) 6,5 ή ισοδύναμο ή και αντίστοιχο.
 • Οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια και οι κανονισμοί για την αποδοχή φοιτητών στο πρόγραμμα, αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου μεταπτυχιακών σπουδών. Ειδικότερα, αναφέρονται στις συνήθεις γνώσεις Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών. Συνολικά βασίζονται στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός προπτυχιακού προγράμματος με βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον «Honours» 2.2. Πάντως, η αποδοχή υποψηφίων χωρίς τα παραπάνω τυπικά προσόντα θα κρίνεται κατά περίπτωση, με βάση τους κανόνες του πανεπιστημίου σχετικά με την προγενέστερη μάθηση University's Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL).

Επαγγελματικές Προοπτικές

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή και όλοι αντιλαμβάνονται τις παροχές της και τις δυνατότητές της καθώς και την προσφορά της σε κάθε επιχειρηματικό, επιστημονικό και εργασιακό τομέα. Εκείνοι όμως που γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει «Ψηφιακή Εποχή» είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται ότι κάτω από την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά της αναφύονται τεράστια προβλήματα, που αναφέρονται σε πολυποίκιλες απειλές προς κάθε χρήστη των υπολογιστικών συστημάτων, είτε πρόκειται για ένα απλό χρήστη, είτε για μια μικρή, μεσαία ή και μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, είτε και για το δημόσιο τομέα.

 • Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφερθούμε στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στα ιατρικά δεδομένα, στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, στις τράπεζες, στην εθνική άμυνα, στη Δημόσια Διοίκηση, στη βιομηχανία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, στην ιατρική, στη νομική, στην παιδεία και γενικότερα στον κάθε τελικό απλό χρήστη, ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκεται και αυτός, είτε μέσω ενός απλού email, είτε και με τη συμμετοχή του στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν πρόσφατες έρευνες που αναφέρονται στα προβλήματα αυτά και τεκμηριώνουν ότι οι περισσότερες παραβιάσεις οφείλονται σε κακόβουλες επιθέσεις, που πραγματοποιούνται από hackers, αλλά και από κακόβουλο λογισμικό (malware). Είναι αντιληπτό ότι πρωτεύοντα ρόλο στην ομαλή λειτουργία των συστημάτων υπολογιστών και την προστασία των χρηστών η σημασία της ασφάλειας (security) έχει ένα απαιτητικά συνεχή και εξαιρετικά σημαντικό ρόλο.
 • Σήμερα, η χρήση των συστημάτων υπολογιστών απαιτεί τη συνεχή λειτουργία των εφαρμογών και την αξιόπιστη πληροφόρηση των χρηστών. Οι απαιτήσεις αυτές δεν στηρίζονται απλώς σε ένα σύνηθες backup αλλά βασίζονται στην αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων υπολογιστών και την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών δεδομένων.
 • Ως απόφοιτος του προγράμματος μπορείς να εργαστείς στη Βιομηχανία, στη Μετάδοση Επιχειρησιακών Δεδομένων, σε Εφαρμογές Διαδικτύου και Ιστού, σε Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην προστασία κάθε εφαρμογής πληροφορικής, στην Έρευνα, στην Προστασία από Ηλεκτρονικά Εγκλήματα, σε Ιατρικές Εφαρμογές, σε Οικονομικές Εφαρμογές και σε Εφαρμογές Λιανικής. Ειδικότερα, μεταξύ των συγκεκριμένων θέσεων που μπορείς να εργαστείς περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: Στέλεχος Επικοινωνιών, Διαχειριστής Ασφάλειας Δικτύων, Διαχειριστής Συστημάτων Ασφαλείας, Αναλυτής Ασφαλείας Δεδομένων, Στέλεχος Τεχνολογίας. Μπορείς επίσης να έχεις βασικούς ρόλους στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, στη διαχείριση, στη σχεδίαση και στη διαμόρφωση λύσεων ασφάλειας σε κάθε είδος οργανισμών, όπως κοινωνικών, πολιτικών, ηθικών και οικονομικών.

Ως φοιτητής του προγράμματος θα μάθεις πως θα αναπτύσσεις:

 • Μια συστηματική κατανόηση της γνώσης, των εργαλείων και των τεχνικών και κριτική επίγνωση των τάσεων και των εξελίξεων σχετικά με το πεδίο των σπουδών σου.
 • Την ικανότητα να ασχοληθείς συστηματικά και δημιουργικά με πολύπλοκα ζητήματα, να αναπτύσσεις αντιλήψεις και ιδέες, να λύνεις προβλήματα και να παίρνεις σωστές αποφάσεις, ακόμη και με ελλιπή δεδομένα.
 • Τις δυνατότητες κατανόησης και εμπειρίας, που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση ενός πληροφοριακού συστήματος, σε σχέση με την αποτρεπτικότητα, την ανίχνευση, τον εντοπισμό, την προστασία και τις ενέργειες σε περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων.
 • Μια ολοκληρωμένη κατανόηση της ασφάλειας, τόσο των υπολογιστικών συστημάτων όσο και του δικτύου, που θα ενημερώνεται από τις εξελίξεις και θα φανερώνει τις πρακτικές σου δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την ασφαλή διαχείρισή τους.
 • Ικανότητες αξιολόγησης, διαχείρισης και υλοποίησης ελέγχων ασφαλείας και δοκιμαστικών τεχνικών διείσδυσης τόσο σε επίπεδα λειτουργικού συστήματος όσο και υπηρεσιών του δικτύου.

Θα μπορείς επίσης να πραγματοποιείς :

 • Ανάλυση ενός πληροφορικού συστήματος ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά του.
 • Ανάλυση ενός πληροφοριακού συστήματος ως προς την αποτρεπτικότητα, ανίχνευση, προστασία, αντίδραση και αποκατάσταση σε περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων.
 • Ανάλυση, αξιολόγηση και υλοποίηση ασφάλειας σε δικτυωμένα και κατανεμημένα συστήματα.
 • Ανάπτυξη μιας πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριών, εφαρμογή της διαχείρισης ασφάλειας και των μεθόδων ελέγχου.

Video

Πάνω από 5,000 φοιτητές επέλεξαν το IST, εσύ;

Νικόλας Μαρνέζος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ - COMPUTER SYSTEMS SECURITY

"...Είναι βέβαιο πως ο σπουδαστής αποκτά τις απαιτούμενες βάσεις ώστε να ξεκινήσει μια καριέρα στον χώρο της ασφάλειας των υπολογιστών, χώρος που αναπτύσσεται ταχύτατα και έχει ανάγκη από εξειδικευμένους επαγγελματίες..."

Νικόλας Μαρνέζος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ - COMPUTER SYSTEMS SECURITY

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΜΕΣ
Πάνω από 5,000 φοιτητές επέλεξαν το IST, εσύ;

Πάνω από 5,000 φοιτητές επέλεξαν το IST, εσύ;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 

Μαθήματα

 • IS4S704 - Independent Study (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IS4S706 - Project Management and Research Methodology (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IS4S707 - Network Security (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IS4S708 - Practical Unix Security (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IS4S709 - Practical Windows Security (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IS4S711 - Vulnerability Development (20 Πιστωτικές Μονάδες)
 • IY4T710 - MSc Project (60 Πιστωτικές Μονάδες)
 • SE4S703 - Software Development (20 Πιστωτικές Μονάδες)
loader