IST College -
IST College - Πρόγραμμα Υποτροφιών

Πρόγραμμα Υποτροφιών


Πρόγραμμα Υποτροφιών & Πολιτική Εκπτώσεων

Το IST έχει αναπτύξει, από την αρχή της λειτουργίας του, ένα πρόγραμμα υποτροφιών και βραβείων, επιθυμώντας να στηρίξει τους φοιτητές που ξεχωρίζουν με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Σκοπός του IST είναι να εμψυχώνει και να επιβραβεύει τους φοιτητές για τις προσπάθειές τους προκειμένου να χαίρονται τα αποτελέσματα των κόπων τους αλλά και να έχουν κίνητρα για να συνεχίσουν την προσπάθειά τους αυτή.

Ταυτόχρονα όμως, επιθυμεί να διευκολύνει τους νέους, στη δύσκολη για πολλούς οικονομική συγκυρία, να έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, έχοντας θεσπίσει μία σειρά υποτροφιών και εκπτώσεων για νέους που δεν είναι φοιτητές του IST.

Οι υποτροφίες καλύπτουν τα δίδακτρα του IST. Δεν καλύπτουν τα δίδακτρα του συνεργαζόμενου με το IST πανεπιστημίου.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα υποτροφιών, βραβείων και εκπτώσεων του IST, περιλαμβάνει:

Υποτροφίες για μη φοιτητές του IST - Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ IST COLLEGE ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΕΑ

Για 3 η συνεχή χρονιά Το IST College και το Ε.Β.Ε.Α. ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την Ενδυνάμωση της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων...

Το IST College (www.ist.edu.gr) προκηρύσσει την χορήγηση 10 υποτροφιών για τα στελέχη εταιριών-μελών του ΕΒΕΑ, με κάλυψη 50% των διδάκτρων, σε ένα από τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που ξεκινούν στις 8 Φεβρουαρίου 2018:

 • International MBA
 • International MBA - Digital Marketing
 • International MBA - HRM
 • International MBA - International Supply Chain Management and Logistics
 • MSc Computing and Information Systems
 • ΜSc Computer Systems Security

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346, fax 210 4821850

ή ηλεκτρονικά στο e-mail : scholarships@ist.edu.gr

Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Υποτροφία IST College-EBEA»

Προκειμένου οι αιτήσεις να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις αποδοχής του κάθε προγράμματος.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικές βαθμολογίες
 • Άλλα πτυχία/masters/πιστοποιητικά γνώσης
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη συνοδευτική επιστολή όπου ο υποψήφιος  θα αναφέρει το πρόγραμμα σπουδών που τον ενδιαφέρει

Οι υποτροφίες θα δοθούν με επιλογή και οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη εφ’ όσον κληθούν. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι τριμελής και αποτελείται από 2 μέλη του IST  College και 1 μέλος του Ε.Β.Ε.Α.  Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ IST COLLEGE

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο IST College με την κα Χρ.Καρφάκη, τηλ: 210 48 22 222 (εσωτ. 235)

Υποτροφίες/Βραβεία για τους φοιτητές του IST

Χορήγηση ετήσιων υποτροφιών από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του IST

Υποτροφία Χ. Αποστολάκη

Υποτροφία Χ. Αποστολάκη

Η υποτροφία «Χ. Αποστολάκη» χορηγείται στον/στην αριστούχο απόφοιτο/η του Τμήματος Οικονομικών και Επιχειρησιακών Επιστημών και αφορά στην πλήρη απαλλαγή των διδάκτρων του/της για οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο IST.

Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα του IST. Δεν καλύπτει τα δίδακτρα του συνεργαζόμενου με το IST πανεπιστημίου.

Υποτροφίες / Βραβεία IST από προπτυχιακές σπουδές (Bachelors) σε μεταπτυχιακές (Masters)

Υποτροφίες / Βραβεία IST από προπτυχιακές σπουδές (Bachelors) σε μεταπτυχιακές (Masters)

Πρόκειται για υποτροφίες / βραβεία, οι οποίες απονέμονται στους αριστούχους απόφοιτους όλων των προπτυχιακών τμημάτων, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές στους στο IST, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι υποτροφίες / βραβεία γνωστοποιούνται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά τις τελικές εξετάσεις του Ιουνίου και την επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, χορηγείται έκπτωση σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του IST που συνεχίζουν σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι υποτροφίες καλύπτουν τα δίδακτρα του IST. Δεν καλύπτουν τα δίδακτρα του συνεργαζόμενου με το IST πανεπιστημίου.

Υποτροφίες για μη φοιτητές του IST - Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ)

Πρόκειται για μία υποτροφία πλήρους φοίτησης προς τους αποφοίτους του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού), στο MBA (Master in Business Administration) που προσφέρεται στην Αθήνα από το IST σε συνεργασία με το London South Bank University.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Ανωτάτων Ελληνικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού με βαθμό τουλάχιστον 7 ή 2:1
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιητικό επιπέδου IELTS 6,5 ή αντίστοιχο)
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες αποτελεσματικής οργάνωσης και επικοινωνίας

Η υποτροφία πλήρους φοίτησης καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST. Δεν καλύπτει τα δίδακτρα του συνεργαζόμενου με το IST πανεπιστημίου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ) 1

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προβούν στην αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος μαζί με μία σύντομη συνοδευτική επιστολή που να δηλώνει το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προκειμένου να κανονιστεί συνάντηση με την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. Η υποτροφία θα δοθεί με επιλογή και οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη εφ’ όσον κληθούν.

Η επιτροπή αξιολόγησης είναι 5μερής και αποτελείται από 3 μέλη του IST και 2 μέλη του ΣΑΚΑ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του IST, υπόψη κας Τ. Ζώη, Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346, fax: 210 4821850, e-mail: tzoe@ist.edu.gr

Υποτροφία Γεωργίου Κασιμάτη

Υποτροφία Γεωργίου Κασιμάτη

Πρόκειται για δύο υποτροφίες, πλήρους φοίτησης, εις μνήμην του εκλιπόντος Γεωργίου Κασιμάτη, του μακροβιότερου Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Οι προσφερόμενες από το IST υποτροφίες απευθύνονται σε Πειραιωτόπουλα, παιδιά μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και αφορούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στην Πληροφορική (MBA και ΜSc).

Οι υποτροφίες πλήρους φοίτησης καλύπτουν το σύνολο των διδάκτρων του IST College. Δεν καλύπτουν το μέρος των διδάκτρων ή άλλων υποχρεώσεων που αποδίδονται στο συνεργαζόμενο, με το IST, πανεπιστήμιο. 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ €9.500 ΣΕ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ 22ΟΥ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υποτροφία σε νικητή του 22ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού

To IST προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μία υποτροφία πλήρους φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε έναν από τους φοιτητές, νικητές του 22ου Economia Φοιτητικού Διαγωνισμού με θέμα «Υγεία: επιχειρηματικότητα και καινοτομία». Ο νικητής, καλείται να επιλέξει ένα (1) από τα κάτωθι μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το IST σε συνεργασία με Ευρωπαικά Πανεπιστήμια: 

 • MBA (Master in Business Administration)
 • ΜΙΒΑ (Master of International Business Administration)
 • MSc International Tourism and Hospitality Management
 • MSc Accounting with Finance
 • MSc International Accounting and Finance
 • MSc Web & Mobile Computing
 • MSc Internet & Database systems 

Ο νικητής της υποτροφίας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του, όπως αυτές περιγράφονται στον οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του IST. 

Η υποτροφία πλήρους φοίτησης καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST. Δεν καλύπτει τα δίδακτρα του συνεργαζόμενου με το IST πανεπιστημίου.