Στο IST
Στο IST υποστηρίζουμε την Έρευνα και την Ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής. Στα πλαίσια αυτά, οι καθηγητές των Τμημάτων πληροφορικής του IST College σε συνεργασία με το University of South Wales....
Στο IST υποστηρίζουμε την Έρευ

Παρουσία του IST College στο 4ο Διεθνές Συνέδριο OPTIMA

Στο IST υποστηρίζουμε την Έρευνα και την Ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής. Στα πλαίσια αυτά, οι καθηγητές της Σχολής Πληροφορικής Αλέξανδρος Κολλάν και Δημήτρης Ηρακλέους του IST College σε συνεργασία με το University of South Wales έχουν υποβάλει επιστημονική εργασία στο 4ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Operational Planning, Tech. Innovations & Mathematical Applications (OPTIMA)" που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Ο τίτλος της μελέτης τους, η οποία έχει γίνει ήδη δεκτή από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου, είναι: "Consensus-based Data Fusion in Military Internet of Things / Multi Agent System Paradigm". 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Βάρη Αττικής στις 25-26 Μαϊου 2017.
Ενθαρρύνουμε τις ενέργειές τους και τους ευχόμαστε καλή τύχη και στις επόμενες ερευνητικές δραστηριότητές τους.

Εκτενέστερα το Abstract της Έρευνας:

Military Internet of Things (MIoT) consists of multiple layers to ensure data communication, integrity, synchronization, security, precision and more. In an Agent based system, the use of two algorithms, the one in distributed flocking and the other in fast Multi-Agent obstacle avoidance, would ensure the effectiveness of the above layers. This article a proposed model of communication and control of MIoT, combining these algorithms realizing data fusion between multiple agents in an ad-hoc networking environment, is studied, simulated and evaluated. The model scenario inspects the agreement in which each agent comes to an agreement with each to be able to regroup in a location while scattered in a military battlefield. It can beapplied in multiple military application such as: military ballistic missile control, UAV and UGV, data fusion between military layers of communications, target acquisition, etc.