Νέα

Το IST C
Το IST College κατανοώντας την ανησυχία φοιτητών και γονέων σχετικά με το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος και τις ακαδημαϊκές συνεργασίες με τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, διαβεβαιώνει πως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών
Το IST College κατανοώντας την ανησυχί&al

To Brexit Δεν Επηρεάζει τις Συνεργασίες των Κολλεγίων με τα Βρετανικά Πανεπιστήμια

To Brexit Δεν Επηρεάζει τις Συνεργασίες των Κολλεγίων με τα Βρετανικά Πανεπιστήμια

Το IST College κατανοώντας την ανησυχία φοιτητών και γονέων σχετικά με το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος και τις ακαδημαϊκές συνεργασίες  με τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, διαβεβαιώνει πως δεν θα υπάρξει καμία  αλλαγή αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα αλλά και το πλαίσιο που αφορά στην αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.  Αντίθετα, τα κολλέγια θα παραμείνουν μία ασφαλής επιλογή για  τους Έλληνες Φοιτητές προσφέροντας υψηλής ποιότητας σπουδές με Βρετανικό κύρος.

Ακολουθεί το Δελτίο τύπου του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων

                                                                                                                           Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016

                                                                             Δελτίο τύπου

 

Μετά την σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του βρετανικού δημοψηφίσματος και τις εύλογες απορίες σπουδαστών των Κολλεγίων σχετικά με τις σπουδές τους σε συνεργαζόμενα βρετανικά πανεπιστήμια, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων διαβεβαιώνει ότι:

  • Οι συμφωνίες των Κολλεγίων με τα συνεργαζόμενα βρετανικά πανεπιστήμια παραμένουν σε ισχύ ως έχουν, χωρίς καμία μεταβολή ούτε ως προς το περιεχόμενο των σπουδών ούτε ως προς τα δίδακτρα σπουδών.
  • Το ίδιο ισχύει και για το πλαίσιο που αφορά στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων Κολλεγίων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων που αποκτώνται μετά από φοίτηση στα Κολλέγια.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση για αποχώρηση κράτους-μέλους δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την άμεση διακοπή των σχέσεων του με την Ε.Ε., αλλά ακολουθείται από μία μακρόχρονη διαδικασία διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του νέου πλαισίου που θα διέπει τη μελλοντική του σχέση με την Ε.Ε.