Νέα

Το IST
Το IST στις 9 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 – 14:00, θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του μια σειρά διαλέξεων αναφορικά με θέματα υγείας των γυναικών που διοργανώνει η AWOG.
Το IST στις 9 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 1

Σεμινάριο για την Υγεία των Γυναικών

Το IST στις 9 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 – 14:00, θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του μια σειρά διαλέξεων αναφορικά με θέματα υγείας των γυναικών που διοργανώνει η Ένωση Αμερικανίδων Ελλάδος (AWOG). Οι διαλέξεις αποσκοπούν στην ενημέρωση για τα προβλήματα υγείας των γυναικών καθώς και τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης αυτών. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.