Νέα

Το IST
Το IST στις 10 Μαρτίου και ώρα 15:00-17:00 διοργανώνει σεμινάριο με θέμα το «Βιογραφικό Σημείωμα: το εισιτήριό μου για μία συνέντευξη».
Το IST στις 10 Μαρτίου και ώρα 15:00-17:00 δ&iot

«Βιογραφικό Σημείωμα: το εισιτήριό μου για μία συνέντευξη»

Το IST στις 10 Μαρτίου και ώρα 15:00-17:00 διοργανώνει σεμινάριο με θέμα το «Βιογραφικό Σημείωμα: το εισιτήριό μου για μία συνέντευξη».

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εύρεση μίας θέσης στην αγορά εργασίας είναι μία διαδικασία που απαιτεί μεθοδευμένη, σωστή προετοιμασία. Πώς μπορείτε να γίνετε περισσότερο ανταγωνιστικοί έτσι ώστε να έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να διεκδικήσετε μία καλή θέση εργασίας;

Στο IST συνδέουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και έτσι σπουδάζοντας στο IST έχετε τη δυνατότητα να λάβετε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική σας εξέλιξη και σταδιοδρομία.

Το σεμινάριο αφορά όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές και αποφοίτους μας! Ποτέ δεν είναι αρκετά νωρίς για να είναι κανείς κατάλληλα προετοιμασμένος!