Νέα

Το IST
Το IST στηρίζει και ενθαρρύνει τη Crowdpolicy προκηρύσσοντας μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής.
Το IST στηρίζει και ενθαρρύνει τ

Φοιτητικός Διαγωνισμός “Hackathon#Apodeiksi”

Στις 13 & 14 Ιουνίου 2015 η Crowdpolicy σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων INNOVATHENS οργανώνουν διήμερο Crowdhackathon με θέμα την υλοποίηση πρότυπης εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (mobile app) για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από τις καταναλωτικές συναλλαγές. 

Στο IST, προωθούμε την επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνουμε την καινοτομία και καλλιεργούμε τις δεξιότητες των νέων, στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εφαρμόζοντας ένα νέο, μοντέλο σπουδών που ονομάζεται business facing. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων σπουδών άμεσα συμβατών με την αγορά εργασίας και μέσω μίας πληθώρας δραστηριοτήτων όπως η οργάνωση σειράς ενεργειών για τους φοιτητές αλλά και μέσω συνεργασιών. 

Το IST στηρίζει και ενθαρρύνει τη Crowdpolicy προκηρύσσοντας μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού HACKATHON #APODEIKSI. Ο νικητής καλείται να επιλέξει ένα (1) από τα κάτωθι μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το IST σε συνεργασία με το London South Bank University

  • MSc Web & Mobile Computing
  • MSc Internet & Database Systems

Ο νικητής της υποτροφίας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του, όπως αυτές περιγράφονται στον οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του IST. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιαστούν σε συνέντευξη στο IST εφόσον κληθούν.

Σημείωση: Η υποτροφία πλήρους φοίτησης  καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST. Δεν καλύπτει τα πνευματικά δικαιώματα εγγραφής (royalties) στο συνεργαζόμενο με το IST Πανεπιστήμιο. 

Περισσότερες πληροφορίες: κα Τίνα Ζώη, τηλ: 210 48222222, email: [email protected] 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δείτε εδώ: http://crowdhackathon.com/apodeiksi/