Νέα

Στις 1
Στις 12 Μαρτίου και ώρα 15:00-17:00 το IST διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Συνέντευξη: το εισιτήριό μου για μία θέση στην αγορά εργασίας».
Στις 12 Μαρτίου και ώρα 15:00-17:00 το IST δ&iot

«Συνέντευξη: το εισιτήριό μου για μία θέση στην αγορά εργασίας»

Στις 12 Μαρτίου και ώρα 15:00-17:00 το IST διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Συνέντευξη: το εισιτήριό μου για μία θέση στην αγορά εργασίας»

Έχοντας λοιπόν συντάξει ένα πολύ καλό βιογραφικό η δεύτερη πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε είναι το στάδιο της συνέντευξης. Ποια είναι η κατάλληλη προετοιμασία πριν τη συνέντευξη; Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης; Πώς πρέπει να ντυθείτε; Τι ρόλο παίζει η γλώσσα του σώματος; Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις;

Ελάτε να συζητήσουμε και να λύσουμε τυχόν απορίες ώστε να είστε κατάλληλοι προετοιμασμένοι για την επόμενη συνέντευξη σας!