Νέα

Αναγν
Αναγνωρίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων των σχολών Φυσικοθεραπείας και Διαιτολογίας του IST από το HCPC.
Αναγνωρίστηκαν τα επαγγελμ&al

Αναγνώριση αποφοίτων του IST από το HCPC

Αναγνωρίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων των σχολών Φυσικοθεραπείας και Διαιτολογίας του IST από το HCPC. Το HCPC (Health and Care Professions Council) είναι ο Σύλλογος του Ηνωμένου Βασιλείου με την αρμοδιότητα χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε διάφορα συναφή με την Υγεία επαγγέλματα και ελέγχου της νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στους αποφοίτους των Σχολών Φυσικοθεραπείας και Διαιτολογίας του IST έχει χορηγηθεί ο νόμιμος τίτλος του Φυσικοθεραπευτή και Διαιτολόγου ως εγγεγραμμένα μέλη του HCPC και συνεπώς, τους έχει χορηγηθεί το νόμιμο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, οι απόφοιτοι των σχολών αυτών, έχοντας σπουδάσει εξ ολοκλήρου στην Αθήνα στο IST, έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους του ίδιου ή αντίστοιχου προγράμματος που έχουν σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.