Νέα

Οι 10 π
Οι 10 προκριθείσες ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον των μελών της κριτικής επιτροπής στις εγκαταστάσεις του IST College στις 12 Νοεμβρίου 2014. H κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις ομάδες έχοντας ως κριτήριο την ποιότητα της παρουσίασης και ουσιαστικά την ικανότητα της κάθε ομάδας να προωθήσει και να «πουλήσει» την ιδέα της.
Οι 10 προκριθείσες ομάδες κ&alph

Οι 10 ιδέες που διεκδικούν τα βραβεία του διαγωνισμού Crazy Business Ideas 2014

Οι 10 ιδέες που διεκδικούν τα βραβεία του διαγωνισμού Crazy Business Ideas 2014

  • iServis
  • G.EAR.S (Generic EARthquake Solution)
  • m-Health Kit
  • Ownfunding
  • 3D-icap
  • Tourism code
  • GARDEN
  • GivingBox
  • Frink!
  • Pheemade

Ποιες από αυτές θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία;

Οι 10 προκριθείσες ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον των μελών της κριτικής επιτροπής στις εγκαταστάσεις του IST College στις 12 Νοεμβρίου 2014. H κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις ομάδες έχοντας ως κριτήριο την ποιότητα της παρουσίασης και ουσιαστικά την ικανότητα της κάθε ομάδας να προωθήσει και να «πουλήσει» την ιδέα της.

Από τις 10 ιδέες, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις 6 καλύτερες. Η τελική σειρά κατάταξης των 6 ομάδων και η ανάδειξη και βράβευση των 3 νικητών θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:30, σε ειδική, ανοικτή στο κοινό, εκδήλωση που διοργανώνει το IST College στις εγκαταστάσεις του.

Σημείωση: Η σειρά αναφοράς των ιδεών είναι τυχαία και δεν προσδιορίζει την τελική κατάταξη