Νέα

Η κα Ε
Η κα Ελένη Μαρσέλου, PT, MSc, Υπεύθυνη Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του IST, συμμετείχε στο 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας.
Η κα Ελένη Μαρσέλου, PT, MSc, Υπεύθ&upsilo

Συμμετοχή του IST στο 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας

Η κα Ελένη Μαρσέλου, PT, MSc, Υπεύθυνη Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του IST, συμμετείχε στο 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας με ελεύθερη ανακοίνωση με τίτλο "Κατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων σε κλινικά πατέντα: Ποια η κλινική τους σημασία;".  

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης 22 φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του IST.