Νέα

Τo IST π
Τo IST προκηρύσσει μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού SETE TOURISM CROWDHACKATHON.
Τo IST προκηρύσσει μία (1) υποτροφί&alpha

Υποτροφία Πλήρους Φοίτησης σε νικητή του Φοιτητικού Διαγωνισμού “SETE Tourism Crowdhackathon”

Τo IST προκηρύσσει μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού SETE TOURISM CROWDHACKATHON. Ο νικητής καλείται να επιλέξει ένα (1) από τα κάτωθι μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το IST σε συνεργασία με το London South Bank University

  • ΜΒΑ
  • MSc in Hospitality, Leisure and Tourism Management
  • MSc in Web & Mobile Computing
  • MSc Internet & Database Systems

Ο νικητής της υποτροφίας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του, όπως αυτές περιγράφονται στον οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του IST. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιαστούν σε συνέντευξη στο IST εφόσον κληθούν. 

Σημείωση: Η υποτροφία πλήρους φοίτησης  καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST. Δεν καλύπτει τα πνευματικά δικαιώματα εγγραφής (royalties) στο συνεργαζόμενο με το IST Πανεπιστήμιο.

Διάρκεια σπουδών: 15 μήνες

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Περισσότερες πληροφορίες: Χρύσα Καρφάκη, τηλ: 210 48222222, email: [email protected]