Νέα

Το IST C
Το IST College προκηρύσσει την Υποτροφία "Sir Tim Wilson" η οποία αφορά σε τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2013-2014, Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων που συνεργάζονται με το IST College...
Το IST College προκηρύσσει την Υποτρο

Προκήρυξη Υποτροφίας Sir Tim Wilson

Το IST College προκηρύσσει την Υποτροφία "Sir Tim Wilson" η οποία αφορά σε τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2013-2014, Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων που συνεργάζονται με το IST College.

Η Υποτροφία "Sir Tim Wilson" είναι πλήρους φοίτησης* και αφορά στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BSc (Honours) in Politics and International Relations που προσφέρεται στην Αθήνα, στο IST College, από το University of London International Programmes.

Το London School of Economics & Political Science (LSE) έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη του BSc (Honours) in Politics and International Relations. Οι ακαδημαϊκοί του LSE σχεδιάζουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, ετοιμάζουν το εκπαιδευτικό υλικό και είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των φοιτητών. Το LSE είναι ένα Πανεπιστήμιο με διεθνή ταυτότητα και παγκόσμια εμβέλεια. Το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Πανεπιστημίου καλύπτει όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών, από τα οικονομικά, την πολιτική και τη νομική, μέχρι την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά. Το LSE διακρίνεται για την εξαιρετική του φήμη, όχι μόνο για την ακαδημαϊκή του αριστεία, αλλά και για την εκτενή σύνδεσή του με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, καθώς και όσους χαράσσουν πολιτικές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θα προετοιμάσει τους φοιτητές για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο των επιχειρήσεων, σε διεθνείς οργανισμούς, στη δημοσιογραφία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Μέσω των Διεθνών Προγραμμάτων του University of London, δίνεται πλέον η δυνατότητα φοίτησης στα προγράμματα του University of London στο IST College. Η διδασκαλία γίνεται εξ ολοκλήρου στην Αθήνα, στο IST College, έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν πλήρη υποστήριξη από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και οδηγεί στο πτυχίο του Πανεπιστημίου.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον 17
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον IELTS 6 ή αντίστοιχο)
Καλές γνώσεις μαθηματικών.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προβούν στην αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος, μίας σύντομης συνοδευτικής επιστολής που να δηλώνει το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και στην αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η υποτροφία θα δοθεί με επιλογή και οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη με την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών εφ' όσον κληθούν.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν έως και τις 21 Ιουλίου 2014.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή και τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία IST, υπόψη κας Τ. Ζώη , Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346, fax 210 4821850, e-mail : tzoe@ist.edu.gr * Η υποτροφία πλήρους φοίτησης καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST College. Δεν καλύπτει το μέρος των διδάκτρων ή άλλων υποχρεώσεων που αποδίδονται στο University of London International Programmes.

Sir Tim Wilson PhD Hon DED FRSA DL

Επίτιμος Καθηγητής

O Καθηγητής Sir Tim Wilson είχε μια διακεκριμένη καριέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας διατέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Hertfordshire, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κυβέρνησης με αρμοδιότητες, θέματα που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατείχε διάφορες θέσεις σε επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους στοχαστές σε θέματα που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία και τις ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων. Είναι ένθερμος υποστηρικτής του ρόλου που διαδραματίζουν τα Πανεπιστήμια στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και το 2011 η Βρετανική Κυβέρνηση του ανέθεσε τη συγγραφή μίας συνολικής αναθεώρησης της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Η έκθεσή του δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 και πολλές από τις συστάσεις του έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Το 2011 χειροτονήθηκε από την Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου για την προσφορά του στην ανώτατη Εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις. Είναι επίτιμος καθηγητής των Πανεπιστημίων Plymouth και Hertfordshire και το 2102 του απονεμήθηκε από το Συμβούλιο Βιομηχανίας για την πρωτοποριακή έκθεσή του το βραβείο National Fellowship.

Είναι τακτικός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια αναφορικά με το θέμα της συνεργασίας Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, την ανάπτυξη καινοτομίας και δεξιοτήτων και κατέχει θέσεις μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικών Συμβουλίων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Είναι σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του IST College σχετικά με θέματα που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.