Νέα

Τo IST π
Τo IST προκηρύσσει μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού HACKATHON #APODEIKSI.
Τo IST προκηρύσσει μία (1) υποτροφί&alpha

Υποτροφία Πλήρους Φοίτησης σε Νικητή του Φοιτητικού Διαγωνισμού “Hackathon#Apodeiksi”

Τo IST προκηρύσσει μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού HACKATHON #APODEIKSI. Ο νικητής καλείται να επιλέξει ένα (1) από τα κάτωθι μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το IST σε συνεργασία με το London South Bank University

  • MSc Web & Mobile Computing
  • MSc Internet & Database systems 

Ο νικητής της υποτροφίας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του, όπως αυτές περιγράφονται στον οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του IST. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιαστούν σε συνέντευξη στο IST εφόσον κληθούν. 

Σημείωση: Η υποτροφία πλήρους φοίτησης  καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST. Δεν καλύπτει τα πνευματικά δικαιώματα εγγραφής (royalties) στο συνεργαζόμενο με το IST Πανεπιστήμιο. 

Διάρκεια σπουδών: 15 μήνες
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες: κα Τίνα Ζώη, τηλ: 210 48222222, email: [email protected]