Νέα

Σε μι
Σε μια κοινή πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, το IST College και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), προσφέρουν 20 υποτροφίες σε στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους.
Σε μια κοινή πρωτοβουλία γι&

Το IST College και το ΕΒΕΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Σε μια κοινή πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, το IST College και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), προσφέρουν 20 υποτροφίες σε στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους.

Στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τη χώρα μας, είναι επιβεβλημένη η επένδυση στο σημαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, το ανθρώπινο δυναμικό τους. Το EBEA στηρίζει και ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων και σε σύμπραξη με το IST College δημιουργεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών συνολικής αξίας έως 200.000 ευρώ.

Με στόχο την αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των Ελληνικών Επιχειρήσεων, το IST (www.ist.edu.gr) προκηρύσσει την χορήγηση 20 υποτροφιών για τα στελέχη εταιριών - μελών του ΕΒΕΑ, σε ένα από τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016:

  • MBA (Masters in Business Administration)
  • MSc International Tourism and Hospitality Management
  • MSc Internet and Database Systems

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προβούν στην αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος μαζί με μία σύντομη συνοδευτική επιστολή, που να δηλώνει το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να οριστεί συνάντηση με την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. Η υποτροφία θα δοθεί με επιλογή και οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη εφ’ όσον κληθούν. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι τριμελής και αποτελείται από 2 μέλη του IST και 1 μέλος του ΕΒΕΑ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά τους στη διεύθυνση:

IST College, υπόψη κας Χρ. Καρφάκη, Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346, fax 210 4821850, e-mail : [email protected]

Προκειμένου οι αιτήσεις να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις αποδοχής του κάθε προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο IST έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015. Οι δικαιούχοι, θα αναδειχθούν μετά από αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων και θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.

Της υποτροφίας εξαιρούνται τα πνευματικά δικαιώματα που καταβάλλονται  προς το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.