Νέα

Τμήμα
Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών & Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών & &E

Αγγελία Εργασίας: Θέσεις Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού

Το IST College προκηρύσσει θέσεις επιστημονικού διδακτικού προσωπικού για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

Γενική Ιατρική, Παθολογία, Ορθοπεδική, Κυτταρολογία, Μικροβιολογία, Παιδιατρική, Ακτινολογία και Γυναικολογία

Οι υποψήφιοι, εκτός των ιατρικών ειδικοτήτων, πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (PhD ή ΜSc). Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Θα ληφθούν υπ’ όψη η εξειδίκευση, η διδακτική και κλινική εμπειρία καθώς και η ενδεχόμενη συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346 (υπ’ όψη κας Τ. Ζώη). Fax: 210.4821850, e-mail: www.ist.edu.grtzoe@ist.edu.gr) έως τις 6 Μαρτίου 2015. 

Επικοινωνία με τους υποψηφίους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση συνεντεύξεως.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.