Νέα

Tο IST δ
Tο IST διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 ένα Open Day (Ανοικτή Ενημέρωση) έχοντας ως στόχο να ενημερώσει υποψήφιους φοιτητές ...
Tο IST διοργάνωσε, με μεγάλη επι&

Open Day

Το IST διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 ένα Open Day (Ανοικτή Ενημέρωση) έχοντας ως στόχο να ενημερώσει υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει σε συνεργασία με τα διακεκριμένα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια University of London International Programmes,London South Bank University και Catholic University of Lyon, καθώς και να τους δώσει την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Υπευθύνους Σπουδών αλλά και με καθηγητές του IST, ανταλλάσοντας απόψεις και εμπειρίες.

Οι υποψήφιοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία επίσης να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων που υλοποιεί με συνέπεια εδώ και χρόνια το IST και το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των φοιτητών με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό case study αναφορικά με «Τα σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας & της καινοτομίας», καθώς και να ξεναγηθούν στις διεθνών προδιαγραφών εγκαταστάσεις του IST.