Νέα

το IST
το IST διοργάνωσε ακόμα ένα επιτυχημένο Open Day με στόχο την ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών και των γονιών τους για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
το IST διοργάνωσε ακόμα ένα επιτ&

Open Day από το IST

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014, το IST διοργάνωσε ακόμα ένα επιτυχημένο Open Day με στόχο την ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών και των γονιών τους για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει σε συνεργασία με τα διακεκριμένα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια University of London International Programmes,London South Bank University και Catholic University of Lyon. Η Ανοιχτή αυτή Ενημέρωση έδωσε την ευκαιρία στους υποψήφιους φοιτητές να συνομιλήσουν με Υπεύθυνους Σπουδών και καθηγητές του IST, ανταλλάσοντας απόψεις και εμπειρίες για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές τους.

Οι υποψήφιοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία επίσης να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων που υλοποιεί με συνέπεια εδώ και χρόνια το IST και το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των φοιτητών με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό case study αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, καθώς και να ξεναγηθούν στις, διεθνών προδιαγραφών, εγκαταστάσεις του IST.