Νέα

Το IST,
Το IST, πιστό στη φιλοσοφία του για σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας...
Το IST, πιστό στη φιλοσοφία του &gam

Parents’ Day

Το IST, πιστό στη φιλοσοφία του για σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, εδώ και χρόνια, σχεδιάζει και υλοποιεί με συνέπεια το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων», μία πρωτοβουλία που στοχεύει στη διάχυση γνώσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του.

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας, το IST προχώρησε σε συνεργασία με την ManpowerGroup, πρωτοπόρο εταιρία σε θέματα συμβουλευτικής στην αγορά εργασίας, προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικής.

Για το σκοπό αυτό, διοργάνωσε για τους γονείς μία Ημερίδα, την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 από 18:00 - 20:00 στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις με εξειδικευμένη Σύμβουλο της ManpowerGroup, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον εργασίας στο οποίο καλούνται τα παιδιά τους να κινηθούν και να δράσουν, ακολουθώντας παράλληλα τα όνειρα και τις επιθυμίες τους.

Παράλληλα, οι γονείς ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων κολλεγίων στην Ελλάδα, όπως επίσης και για τη διαδικασία που τηρείται για την υποβολή της αίτησης των αποφοίτων στον αρμόδιο φορέα.