Νέα

To IST σ
To IST στηρίζει το πρόγραμμα της Equal Society «Σπουδάζω με υποτροφία» και ανακοινώνει την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μίας υποτροφίας πλήρους φοίτησης.
To IST στηρίζει το πρόγραμμα της Equal Society &la

Υποτροφία Πλήρους Φοίτησης για το Πρόγραμμα της Equal Society «Σπουδάζω με υποτροφία»

To IST στηρίζει το πρόγραμμα της Equal Society «Σπουδάζω με υποτροφία» και ανακοινώνει την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μίας (1) υποτροφίας πλήρους φοίτησης σε ένα από τα κάτωθι μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει σε συνεργασία με το London South Bank University: 

  • MBA (Master in Business Administration)
  • MSc International Tourism and Hospitality Management
  • MSc Accounting with Finance
  • MSc International Accounting and Finance
  • MSc Web & Mobile Computing
  • MSc Internet & Database systems 

Ο νικητής της υποτροφίας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του, όπως αυτές περιγράφονται στον οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του IST. 

Σημείωση: Η υποτροφία πλήρους φοίτησης καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST. Δεν καλύπτει τα δίδακτρα του συνεργαζόμενου με το IST πανεπιστημίου. 

Διάρκεια σπουδών: 15 μήνες
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου 2015