Νέα

"Επιτ
"Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας"
"Επιταγή Εισόδου για Νέους έ&o

Νέο Voucher Τουρισμού για 8.000 Ανέργους

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Ωφελούμενοι:
8.000 άνεργοι νέοι 18 – 29 ετών

  • 1.100 πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. 
  • 6.900 απόφοιτοι Υποχρεωτικής (Υ.Ε.), Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) & Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Μ.Ε.)

Περιλαμβάνει:
Θεωρητική κατάρτιση 80 ώρες
Πρακτική Άσκηση 420 ώρες

  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής των καταρτιζομένων πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
  • Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών γνώσεων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα με παγκόσμια αναγνώριση.

Επίδομα:

  • Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. 2.458 €
  • Απόφοιτοι Υ.Ε., Δ.Ε., Μ.Ε. 2.248 €

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/07/2015 – 30/07/2015

Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ IST Studies στο τηλέφωνο 210 4822222 ή στο e-mail: ist­.seminars@ist.edu.gr.

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

* Υποχρεωτικά Πεδία